Nyheder

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Østfyn har til formål at virke for bevarelse af værdifuld bygnings- og landskabskultur på Østfyn samt fremme den almene forståelse for god arkitektur, godt bymiljø og landskabelige værdier.

Derfor tilbyder foreningen bidrag til rådgivning fra arkitekt eller anden særlig sagkyndig til foreningens medlemmer, der skal i gang med en væsentlig istandsættelses- eller vedligeholdelsesopgave på bygning eller bygninger.

Betingelser/forudsætninger for rådgivningstilskud fra foreningen:

* Ansøgere skal være medlemmer af foreningen.

* Arkitekt eller anden rådgiver skal være godkendt af foreningens bestyrelse.

* Den/de omhandlede bygning/bygninger skal være beliggende i foreningens område.

* Istandsættelses- eller vedligeholdelsesopgaven og rådgivningen skal have til formål at bevare eller     genskabe god arkitektur, originalitet og stilart ved hensigtsmæssige valg af materialer, farver, metoder,         håndværkere m.v.

* Tilskud bevilges eller afvises af foreningens bestyrelse på baggrund af kortfattet ansøgning og beskrivelse.

* Rådgivningen, hvortil foreningen måtte give tilskud, skal være i form af konsultation på stedet evt. med   tilhørende skitser og notater. Foreningen bidrager ikke til projekt- og tegningsudarbejdelse, hjælp til   ansøgninger eller lign.

* Foreningens bestyrelse fastlægger i hvert tilfælde bidragets størrelse på baggrund af drøftelse med   arkitekten/rådgiveren.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Foreningen har opsat emaljeskilte på fredede bygninger i Nyborg. 

 IMG_1370

Nørregade 5, Nyborg.

 IMG_3871

Kongegade 24, Nyborg.

 IMG_3872

Kongegade 12, Nyborg.

 IMG_3874

Korsgade 4, Nyborg.

 IMG_1418

Kongegade 10, Nyborg.

 IMG_7635 (2)

Nørregade 11, Nyborg.

 IMG_7639 (2)

Torvet 3, Nyborg.

 IMG_7634 (2)

Torvet 12, Nyborg.

Bliv medlem

Du kan blive medlem af foreningen og støtte vores arbejde med at bevare bygninger i Nyborg.


By & Land Nyborg - Rådyrvænget 121 - 5800 Nyborg - Tlf. 6531 31 37 / 4045 7401 - Email: