Publikationer

Landsforeningen mener ...
... At afbrænding af arkitekturtegninger er kulturel vandalisme!

Landet over er kommunerne i gang med at digitalisere deres byggesagsarkiver. I Københavns Kommune har digitaliseringen resulteret i at håndtegnede, originale arkitekturtegninger de er sidste 4 år endt på kommunes forbrændingsanstalt.

”Det er et kæmpe tab for bygningskulturens og arkitekturens historie. En scannet digitaliseret tegning kan aldrig blive det samme som den originale arkitekturtegning. Originalt papir, original farvelægning, originalt blæk/blyant har en fortælleværdi og en sanselighed, der ligger langt ud over scannede dokumenter” siger formand Karen Margrethe Olsen.

Landsforeningen vil gerne rose Morten Kabell, borgmester for teknik og miljø og Carl Christian Ebbesen, kultur- og fritids borgmester for at have reageret hurtigt og stoppet dette destruktive vanvid med dags varsel.

Frygten er imidlertid, at andre kommuner også er i gang med at destruere vores fælles kulturarv. Mange kommuner digitaliserer netop nu deres sagsarkiver og derfor også arkiverne med de håndtegnede arkitekttegninger. Det giver god mening at digitalisere - det letter adgang og søgninger for borgere og ansatte i forbindelse med byggesager etc.

Men, spørgsmålet er, hvad der sker med de originale tegninger, når de først er digitaliseret? I Københavns kommune er 1/3 blevet brændt. Landsforeningen opfordrer til, at man retter henvendelse til sin egen kommunen for at høre, om og hvorledes kommunen gemmer de originale tegninger.

Det er ikke blot tegninger af fredede og bevaringsværdige bygninger, der skal bevares. Der er mange bygninger, som vi endnu ikke forstår den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi af. Det er svært, for ikke at sige umuligt at vurdere hvilke tegninger, der i fremtiden vurderes som bevaringsværdige.
”Det originale og autentiske får en større og større værdi og betydning. Det gælder også for de håndtegnede arkitekttegninger. Derfor er der alt mulig grund til at bevare så mange tegninger som over hovedet muligt - gerne alle.

Skulle kommunen alligevel beslutte sig for at bortskaffe mindre betydningsfulde tegninger bør denne udvælgelse foregå i et samarbejde mellem museumsfolk, historikere og forskere fra arkitektskolerne” slutter Karen Margrethe Olsen.

Hjælp os, så vi kan hjælpe bygningskulturen
Landsforeningens økonomi er afhængig af tips- og lottomidler. Det er et krav, at vi modtager 100 gaver af 200 kr. fra 100 forskellige personer. Vi mangler stadig mange gaver i 2017 for at kunne søge midler i år.

Du kan give en gave ved at sende 200 kr. med mobile pay på 22944151 eller på en bankoverførsel til vores konto i Danske Bank, reg. nr. 3121, konto nr. 5095700. Angiv venligst navn og adresse samt teksten 'gave'.

Du kan frit vælge en bog fra vores udsalg, når du giver Landsforeningen en gave.

Kære Kulturminister
Skanderborg Museumsforening har sendt et åbent brev til Kulturminister Mette Bock, hvori de stiller spørgsmålstegn ved, om det virkelig kan være rigtigt, at systematisk misvedligehold af en fredet bygning skal resultere i en affredning.

Aktuelt drejer det sig om Munkekroen i Skanderborg. Et 300 år gammelt gæstgiveri, der har fungeret som restaurent på den gamle østjyske hovedvej siden 1700-tallet. Den ligger på Skanderborgs hovedgade.

Sagen er af principiel betydning og Det Særlige Bygningssyn mener også, at det er "helt uacceptabelt, hvis bevidst og systematisk misligholdelse af en fredet bygning igennem adskillige år skal føre til, at fredningen ophæves”

Læs hele Skanderborg Museumsforening brev til Kulturminister Mette Bock her.

Sagen er i høring frem til den 9. februar 2018. Du kan læse hele høringsbrevet her

Bygningskultureller julegaver
Vi holder bogudsalg, og hvis du bestiller din bog nu, kan du nå at få den inden jul. Vi tilbyder:
• Gode råd om smedejern på bygninger af Søren Vadstrup 25 kr. (hæfte)
• Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse af vinduer af Søren Vadstrup 25. kr. (hæfte)
• Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse af facader af Søren Vadstrup 25. kr. (hæfte)
• Murværk i blank mur - historie og vedligeholdelse af Jørgen Ganshorn 30 kr. (bog)
• Copenhagen 'for better, for worse' af Peter Olesen (på engelsk) 50 kr. (bog)

Alle priser er inkl. forsendelse og ekspedition.

Tak for alle forslagene!
Fra Skælskør til Skagen og fra Helsingør til Hjørring. Vi har modtaget mere end 120 forslag til projektet ”Forsømte Bygninger i Danske Byer”.

Tak for de mange forslag. Nu begynder arbejdet med at udvælge og købe 1-3 huse.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Realdania By & Byg vil i projektet undersøge, om man kan man give et ansigtsløft til det offentlige rum ved at sætte et enkelt hus i stand.

Vi regner med at kunne offentliggøre de udvalgte huse inden nytår.
Læs mere om ”Forsømte Bygninger i Danske Byer

Frederiksberg Allé skal fredes
Det Særlige Bygningssyn er enige med Landsforeningen i, at Frederiksberg Allé og Runddel skal fredes.

Sagen er i høring frem til den 1. februar og du kan læse hele høringsbrevet her.

Om Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for at bevare og forbedre bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark – for at værne om det værdifulde der eksisterer, og for at nyt integreres med omtanke og kvalitet. Vi er fællesorganisation for knap 100 lokalforeninger, dækkende hele landet. Landsforeningen er oprettet i 1966, kan foreslå bygningsfredningssager direkte for Det Særlige Bygningssyn, udgiver bladet By & Land, og afholder årligt en række møder, udflugter og arrangementer. Læs mere her.

 

 

 

Bliv medlem

Du kan blive medlem af foreningen og støtte vores arbejde med at bevare bygninger i Nyborg.


By & Land Nyborg - Rådyrvænget 121 - 5800 Nyborg - Tlf. 4045 7401 - Email: